Աշխատանքային նախագիծ 20.11.2017-24.11.2017

 

9.00-9.30 —  Օդափոխում ենք սենյակը, սաների դիմավորում և ընդունում,  մատենավարություն

9․30-10․00- Ուրախ մարմնամարզություն, երգ ու պար

10․30-11․00- Նախաճաշ

12․00-12․30- Ճաշ

13․00-15․30- Քուն

15․30-16․00- Հետճաշիկ

16․30-17․00- Երեխաներին ճանապարհում ենք տուն

Անցածի կրկնություն:

Արտասանում ենք  Աթաբեկ Խնկոյան «Լուսին », Աթաբեկ Խնկոյան «Բզեզ», Հովհաննես Թումանյան «Փիսոն», Աթաբեկ Խնկոյան «Մեղուն», Հովհաննես Թումանյան «Ուլիկը»(հատված համանուն հեքիաթից)Աթաբեկ Խնկոյան — «Բկլիկ-ձկնիկը»: 

Սովորում ենք գույները, երկրաչափական պատկերներ՝ շրջան, քառակուսի, եռանկյուն, տարվա եղանակները։

Շաբաթվա ոտանավոր

Ղազարոս Աղայան — «Լուսաբաց»


_Ծուղրուղո~ւ,
Աքլորը զիլ կանչեց թառին:
_Ճիկ-ճիկ, Ճիկ-ճիկ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Կանչեց ծեգին երկրորդ բերան:
_Հո-հո~, հո-հո~,
Նախիրն արդեն հանդը տարան:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Լույսը բացվեց երրորդ կանչին:
_Վույ, վույ, վույ, վո՜ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին:

Շաբաթվա հեքիաթներ

Աթաբեկ Խնկոյան-  «Պապն ու շաղգամը»

Դռան առաջ մի անգամ
Պապը ցանեց մի շաղգամ:
Շաղգամն աճեց, մեծացավ.
Պապը տեսավ, զարմացավ:
Պապը քաշեց, քաշքշեց,
Շաղգամն հողից չհանեց:
Պապը կանչեց տատիկին.
Տատը՝ պապից, պապը՝շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Տատը կանչեց թոռնիկին,
Թոռը՝ տատից, տատը՝ պապից,
Պապը՝ շաղգամից, հա քաշեցին,
Քաշքշեցին, շաղգամն հողից
Չհանեցին:
Թոռը կանչեց շնիկին.
Շունը՝ թոռից, թոռը՝ տատից,
Տատը՝ պապից, պապը՝ շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Շունը կանչեց փիսոյին.
Փիսոն՝ շնից, շունը՝ թոռից,
Թոռը՝ տատից, տատը՝ պապից,
Պապը՝ շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Փիսոն կանչեց մկնիկին.
Մուկը՝ փիսոյից, փիսոն՝ շնից,
Շունը՝ թոռից, թոռը՝ տատից,
Տատը՝ պապից, պապը՝ շաղգամից.
Որ քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից հանեցին:

Երգեր—  «Արև, Արև, Եկ, Եկ․․․»

               «Փայտե ձիուկ»

             «Հինգ էծ ունեմ ուլերով»

               «Աշուն»

             «Եկեք ծեծենք  սոխ ու սխտոր»

                Հաց թխելու խաղերգ

               Տատիկ զալուր կըմաղեր

Խաղերի կազմակերպում

Կերպարվեստային ավանդական և այլընտրանքային գործունեություն

Реклама

Աշխատանքային նախագիծ 13.11.2017-18.11.2017

Սաների  դիմավորում և ընդունում,  մատենավարություն

9․30-10․00- Ուրախ մարմնամարզություն, երգ ու պար

10․30-11․00- Նախաճաշ

12․00-12․30- Ճաշ

13․00-15․30- Քուն

15․30-16․00- Հետճաշիկ

16․30-17․00- Երեխաներին ճանապարհում ենք տուն

Անցածի կրկնություն:

Արտասանում ենք  Աթաբեկ Խնկոյան «Լուսին », Աթաբեկ Խնկոյան «Բզեզ», Հովհաննես Թումանյան «Փիսոն», Աթաբեկ Խնկոյան «Մեղուն», Հովհաննես Թումանյան «Ուլիկը»(հատված համանուն հեքիաթից)։

Սովորում ենք աջ, ձախ, առաջ, ետև, մարմնի մասերը, գույները, երկրաչափական պատկերներ՝ շրջան, քառակուսի, եռանկյուն, տարվա եղանակները, ծիածանի գույները։

Շաբաթվա ոտանավոր

Աթաբեկ Խնկոյան — «Բկլիկ-ձկնիկը»

Ձկնիկ, լո՜ղ տուր, լո՛ղ արա,
Դրսի որսը թող արա.
Իջի՛ր ջրի հատակը,
Մինչեւ անցնի վտանգը:
Տե՜ս, փորձանք կա քո գլխին,
Մի լավ մտիկ երեխին.
Որդ է խփել իր կարթին
Չմոտենաս էդ որդին:
Ինձ չլսեց շեկլիկը,
Ինձ չլսեց բկլիկը,
Հո՛պ, կուլ տվեց նա որդը,
Կարթը մնաց կոկորդը:

Ղազարոս Աղայան — «Լուսաբաց»


_Ծուղրուղո~ւ,
Աքլորը զիլ կանչեց թառին:
_Ճիկ-ճիկ, Ճիկ-ճիկ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Կանչեց ծեգին երկրորդ բերան:
_Հո-հո~, հո-հո~,
Նախիրն արդեն հանդը տարան:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Լույսը բացվեց երրորդ կանչին:
_Վույ, վույ, վույ, վո՜ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին:

Շաբաթվա հեքիաթներ

Աթաբեկ Խնկոյան-  «Պապն ու շաղգամը»

Դռան առաջ մի անգամ
Պապը ցանեց մի շաղգամ:
Շաղգամն աճեց, մեծացավ.
Պապը տեսավ, զարմացավ:
Պապը քաշեց, քաշքշեց,
Շաղգամն հողից չհանեց:
Պապը կանչեց տատիկին.
Տատը՝ պապից, պապը՝շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Տատը կանչեց թոռնիկին,
Թոռը՝ տատից, տատը՝ պապից,
Պապը՝ շաղգամից, հա քաշեցին,
Քաշքշեցին, շաղգամն հողից
Չհանեցին:
Թոռը կանչեց շնիկին.
Շունը՝ թոռից, թոռը՝ տատից,
Տատը՝ պապից, պապը՝ շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Շունը կանչեց փիսոյին.
Փիսոն՝ շնից, շունը՝ թոռից,
Թոռը՝ տատից, տատը՝ պապից,
Պապը՝ շաղգամից,
Հա քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամն հողից չհանեցին:
Փիսոն կանչեց մկնիկին.
Մուկը՝ փիսոյից, փիսոն՝ շնից,
Շունը՝ թոռից, թոռը՝ տատից,
Տատը՝ պապից, պապը՝ շաղգամից.
Որ քաշեցին, քաշքշեցին,
Շաղգամը հողից հանեցին:

Երգեր—  «Արև, Արև, Եկ, Եկ․․․»

               «Փայտե ձիուկ»

             «Հինգ էծ ունեմ ուլերով»

               «Աշուն»

             «Եկեք ծեծենք  սոխ ու սխտոր»

Հաց թխելու խաղերգ

Քուրիկ Զիզի, կայնի, խաղա, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, նստի, խաղա, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, թեշիկ մանի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, ալուր մաղի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, խմոր շաղի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, թոնիր վառի, լե, լե, լե, աշե,
Քուրիկ Զիզի, հացը թխի, լե, լե, լե, աշե:
Գունդ անեմ, գունդ անեմ, գունդ անեմ,
Տապ անեմ, ալուր ցանեմ, տապ անեմ, տապ անեմ,
Գունդ բացեմ, գունդ բացեմ, գունդ քցեմ, գունդ քցեմ,
Բատատին քցեմ, թոնրին խփեմ, հաց հանեմ, հաց հանեմ:
Գունդ անեմ, գունդ անեմ, գունդ անեմ:

Տատիկ զալուր կըմաղեր

Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր մազերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր հոնքերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր թշերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր դոշերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր ուսերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր թևերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր թաթերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր բըտըվնուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր փեշերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր,
Վըր ոտքերուն կըշաղեր:
Տատիկ զալուր կըմաղեր, տատիկ զալուր կըմաղեր:

Լավաշթխիկի ծես

Նոյեմբերի  13-17 Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն

Խաղերի կազմակերպում

Կերպարվեստային ավանդական և այլընտրանքային գործունեություն

Աշխատանքային նախագիծ 30.10.2017-03.11.2017

9.00-9.30 —  Օդափոխում ենք սենյակը, սաների դիմավորում և ընդունում, մատենավարություն

9․30-10․00- Ուրախ մարմնամարզություն, երգ ու պար

10․30-11․00- Նախաճաշ

12․00-12․30- Ճաշ

13․00-15․30- Քուն

15․30-16․00- Հետճաշիկ

16․30-17․00- Երեխաներին ճանապարհում ենք տուն

Անցածի կրկնություն, հաշվում ենք մինչև 10-ը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով։  Արտասանում ենք  Աթաբեկ Խնկոյան «Լուսին », Աթաբեկ Խնկոյան «Բզեզ», Հովհաննես Թումանյան «Փիսոն», Աթաբեկ Խնկոյան «Մեղուն», Հովհաննես Թումանյան «Ուլիկը»(հատված համանուն հեքիաթից)։

Սովորում ենք աջ, ձախ, առաջ, ետև, մարմնի մասերը, գույները, երկրաչափական պատկերներ՝ շրջան, քառակուսի, եռանկյուն, տարվա եղանակները։

Շաբաթվա ոտանավոր- Աթաբեկ Խնկոյան- «Բկլիկ-ձկնիկը»

Ձկնիկ, լո՜ղ տուր, լո՛ղ արա,
Դրսի որսը թող արա.
Իջի՛ր ջրի հատակը,
Մինչեւ անցնի վտանգը:
Տե՜ս, փորձանք կա քո գլխին,
Մի լավ մտիկ երեխին.
Որդ է խփել իր կարթին
Չմոտենաս էդ որդին:
Ինձ չլսեց շեկլիկը,
Ինձ չլսեց բկլիկը,
Հո՛պ, կուլ տվեց նա որդը,
Կարթը մնաց կոկորդը:

Շաբաթվա հեքիաթներ — Հովհաննես Թումանյան «Անհաղթ աքլորը», Հովհաննես Թումանյան «Ճամփորդները» ։

Երգեր-  «Արև, Արև, Եկ, Եկ․․․»

               «Փայտե ձիուկ»

             «Հինգ էծ ունեմ ուլերով»

               «Աշուն»

             «Եկեք ծեծենք  սոխ ու սխտոր»

Խաղերի կազմակերպում

Կերպարվեստային ավանդական և այլընտրանքային գործունեություն

Աշխատանքային նախագիծ 23.10.2017-27.10.2017

9.00-9.30 —  Օդափոխում ենք սենյակը, սաների դիմավորում և ընդունում, մատենավարություն

9․30-10․00- Ուրախ մարմնամարզություն, երգ ու պար

10․30-11․00- Նախաճաշ

12․00-12․30- Ճաշ

13․00-15․30- Քուն

15․30-16․00- Հետճաշիկ

16․30-17․00- Երեխաներին ճանապարհում ենք տուն

Անցածի կրկնություն, հաշվում ենք մինչև 10-ը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով։  Արտասանում ենք  Աթաբեկ Խնկոյան «Լուսին », Աթաբեկ Խնկոյան «Բզեզ», Հովհաննես Թումանյան «Փիսոն», Աթաբեկ Խնկոյան «Մեղուն», Հովհաննես Թումանյան «Ուլիկը»(հատված համանուն հեքիաթից)։

Սովորում ենք աջ, ձախ, առաջ, ետև, մարմնի մասերը, գույները, երկրաչափական պատկերներ՝ շրջան, քառակուսի, եռանկյուն, տարվա եղանակները։

Շաբաթվա ոտանավոր- Խխունջ 

Խխունջ խանում,
Խխունջ խանում,
Տանդ մենակ
Ի՞նչ ես անում:
Խխունջ խանում,
Խխունջ խանում,
Պոզդ ինչո՞ւ
Դուրս չես հանում:

Աթաբեկ Խնկոյան- «Բկլիկ-ձկնիկը»

Ձկնիկ, լո՜ղ տուր, լո՛ղ արա,
Դրսի որսը թող արա.
Իջի՛ր ջրի հատակը,
Մինչեւ անցնի վտանգը:
Տե՜ս, փորձանք կա քո գլխին,
Մի լավ մտիկ երեխին.
Որդ է խփել իր կարթին
Չմոտենաս էդ որդին:
Ինձ չլսեց շեկլիկը,
Ինձ չլսեց բկլիկը,
Հո՛պ, կուլ տվեց նա որդը,
Կարթը մնաց կոկորդը:

Շաբաթվա հեքիաթներ — Հովհաննես Թումանյան «Անհաղթ աքլորը», Հովհաննես Թումանյան «Ճամփորդները» ։

Երգեր-  «Արև, Արև, Եկ, Եկ․․․»

               «Փայտե ձիուկ»

             «Հինգ էծ ունեմ ուլերով»

               «Աշուն»

             «Եկեք ծեծենք  սոխ ու սխտոր»

Թթուդրիկի ծես

Խաղերի կազմակերպում

Կերպարվեստային ավանդական և այլընտրանքային

Նախագիծ 19.09.2017-24.09.2017թթ.

 

21908657_700462336821838_60902136_o.jpg

 

Աշնանային պարտեզ

09;00-9:30 Առավոտյան ծես` սաների ընդունելությունը  բակում ,շրջակա միջավայրի խնամք

09:45-10:00 Բարև,ես…

09:30-10:00 Ուրախ մարմնամարզություն

10:15-10:30 Նախաճաշ

 11:00-11:30 Աշնանային լողափ

Կոմիտասյան օրեր`

Աթաբեկ Խնկոյան`

 

Նախագիծ 11.09-15.09.2017թ.

IMG_20170906_112726.jpg

Աշնանային պարտեզ

09;00-9:30 Առավոտյան ծես` սաների ընդունելությունը  բակում ,շրջակա միջավայրի խնամք

09:45-10:00 Բարև,ես…

09:30-10:00 Ուրախ մարմնամարզություն

10:15-10:30 Նախաճաշ

 11:00-11:30 Աշնանային լողափ

Կոմիտասյան օրեր`

Աթաբեկ Խնկոյան`

Նախագիծ 04.09-08.09.2017թ.

20374246_1943292625909250_1738195842363278507_nԱշնանային պարտեզ

09;00-9:30 Առավոտյան ծես` սաների ընդունելությունը  բակում ,շրջակա միջավայրի խնամք

09:45-10:00 Բարև,ես… 

09:30-10:00 Ուրախ մարմնամարզություն 

10:15-10:30 Նախաճաշ

 11:00-11:30 Աշնանային լողափ

Կոմիտասյան օրեր`

Աթաբեկ Խնկոյան`

Նախագիծ 17.07.2017-21.07.2017

8:30-09:00    առավոտյան ծես 09:30-10: 00 նախաճաշ 12:00-12:30  ճաշ 13:00-15:00 քուն 15:30-16:00 հետճաշիկ Ուրախ մարմնամարզություն Լողավազանում մարզվում ենք ,  արտասանում , հաշվում, երգում, խաղում: Շաբաթվա հեքիաթ՝  «Ճամփորդները» Հովհաննես Թումանյան Շաբաթվա բանաստեղծություն`«Լուսաբացին» Հովհաննես Թումանյան Շաբաթվա երգ՝ « Կաքավիկ» Կոմիտաս Տեխնոլոգիա՝ Պատրաստում ենք ծեփամածիկ Հավաքում ենք կոլաժ մեր ներկած մակարոններով «Լուսաբացին» — Ծուղրուղո՜ւ. Աքլորը զիլ կանչեց թառին. — Ճի՛կ-ճի՛կ, ճի՛կ-ճի՛կ, Զարթնեց…

նախագիծ 10.07.17-15.07.17թթ

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30- նախաճաշ
12:30-13:00- ճաշ
13:00-15:00- քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

Գունավոր  շաբաթ
Այլընտրանքային գունավոր նկարչոըթյուն
Գունավոր իրերի ճանաչում
Գունավոր հագուստ
Գունավոր մարմնամարզություն

Նախագիծ 03.07.2017-07.07.2017թթ.

09:00-09:50    Առավոտյան ծես
10:30-11:00    նախաճաշ
12:30-13:00    ճաշ
15:30-16:00      հետճաշիկ

Շաբաթվա խաղոտանավորը՝«Մեղու» ,« Լուսաբացին»(արտասանում ենք լողավազանում)

Շաբաթվա հեքիաթը՝ «Ծիտը»( պատմում ենք լողավազանում)

Մարզվում ենք ամեն օր

Ուրախ մարմնամարզություն

Հաշիվ  1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն լողավազանում

 

Աթաբեկ Խնկոյան «Մեղու»

Պըզզան, պըզզան,
Պըզպըզան,
Պստիկ մեղու տըզտըզան,
Դաշտ ու հովիտ կշրջես,
Բարձր սարեր կթռչես,
Սուսան սմբուլ կծծես
Ու ոտքերով թավամազ
Փոշի առած՝ տուն կգաս:

ԼՈՒՍԱԲԱՑԻՆ
(Ժողովրդական)
— Ծուղրուղո՜ւ.
Աքլորը զիլ կանչեց թառին.
— Ճի՛կ-ճի՛կ, ճի՛կ-ճի՛կ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին։

Ծուղրուղո՜ւ.
Խոսեց ծեգին երկրորդ բերան.
— Հո-հո՜, հո-հո՜,
Նախիրն արդեն հանդը տարան։
— Ծուղրուղո՜ւ.

Լույսը բացվեց երրորդ կանչին.
— Վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին։

Նախագիծ 12.o6.2017-16.06.2017թթ.

08:30-09:00    առավոտյան ծես
09:30-10: 00   նախաճաշ
12:00-12:30    ճաշ

15:30-16:00    հետճաշիկ

 Ամառային պարտեզ

Սաների մուտքը լողափնյա պարտեզ՝լողազգեստով,լողաթափով,սրբիչով

-Առավոտյան ծես՝ ուրախ մարմնամարզություն-չլմփիկներով

-ոտանավոր՝անցածի կրկնություն

Ղ.Աղայան, << Սագ>>

Սագիկ-մագիկ, իմ սիրունիկ,

Ես քեզ կտամ քաղցր կուտիկ,

Որ դու ուտես, շուտ մեծանաս,

Ուրախ ապրես, զվարճանաս:

Երբ մեծանաս, մեծ սագ դառնաս,

Ես կխնդրեմ իմ մայրիկին,

Որ նա ժողվե քո փետուրներ

Եվ ինձ համար շինե բարձեր:

Հեքիաթ ՝ ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ Հովհաննես Թումանյան

ԿԱՏՈւ Ղ.Աղայանյ

Կատուն եկավ,
Փիսի՜կ, փիսի՜կ,
Հազար նազով,
Ինչպես հարսիկ,
Դունչը սրբեց
Թաթիկներով,
Մազը սանդրեց
Չանչիկներով.
– Կատու, կատու,
Ե՞ր ես տրտում.
Թե՞ մկներն են
Հիմա արթուն:
Կատուն ասեց.
_ Միաո՜, միաո՜.
Այսինքն թե՝
_ Այո՛, այո՛:

Ա. Խնկոյան «Գիշեր»

gtnvac-eraz-32-300x231Իջնում է գիշեր
Սարերի ուսին,
Փայլում է վերից
Կաթնագույն լուսին:

Վերից նայում է
Երկինքը ուրախ,
Քնած է գյուղը

 

   Անհոգ ու խաղաղ

Նախագիծ o5.o6.2017-09.06.2017թթ.

08:30-09:00    առավոտյան ծես
09:30-10: 00   նախաճաշ
12:00-12:30    ճաշ                                          IMG_20170605_113307.jpg                                                    13:00-15:00    քուն
15:30-16:00    հետճաշիկ

Բարի գալուստ ամառային պարտեզ

Սաների մուտքը լողափնյա պարտեզ՝լողազգեստով,լողաթափով,սրբիչով

-Առավոտյան ծես՝ ուրախ մարմնամարզություն-չլմփիկներով

-ոտանավոր՝անցածի կրկնություն

Ղ.Աղայան, << Սագ>>

Սագիկ-մագիկ, իմ սիրունիկ,

Ես քեզ կտամ քաղցր կուտիկ,

Որ դու ուտես, շուտ մեծանաս,

Ուրախ ապրես, զվարճանաս:

Երբ մեծանաս, մեծ սագ դառնաս,

Ես կխնդրեմ իմ մայրիկին,

Որ նա ժողվե քո փետուրներ

Եվ ինձ համար շինե բարձեր:

Հեքիաթ ՝ ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ Հովհաննես Թումանյան

ԿԱՏՈւ Ղ.Աղայանյ

Կատուն եկավ,
Փիսի՜կ, փիսի՜կ,
Հազար նազով,
Ինչպես հարսիկ,
Դունչը սրբեց
Թաթիկներով,
Մազը սանդրեց
Չանչիկներով.
– Կատու, կատու,
Ե՞ր ես տրտում.
Թե՞ մկներն են
Հիմա արթուն:
Կատուն ասեց.
_ Միաո՜, միաո՜.
Այսինքն թե՝
_ Այո՛, այո՛:

Ա. Խնկոյան «Գիշեր»

gtnvac-eraz-32-300x231Իջնում է գիշեր
Սարերի ուսին,
Փայլում է վերից
Կաթնագույն լուսին:

Վերից նայում է
Երկինքը ուրախ,
Քնած է գյուղը

                                                                                                

 

Նախագիծ 29.o5.2017-02.06.2017թթ.

08:30-09:00    առավոտյան ծես
09:30-10: 00   նախաճաշ
12:00-12:30    ճաշ                                                                                              13:00-15:00    քուն
15:30-16:00    հետճաշիկ

Բարի գալուստ ամառային պարտեզ

14233068_1783815918523589_7965630581115777568_n.jpg

-Սաների մուտքը լողափնյա պարտեզ՝լողազգեստով,լողաթափով,սրբիչով,պղպջակով

-Առավոտյան ծես՝ ուրախ մարմնամարզություն-չլմփիկներով

-ՈՒրախ անգլերեն ֆլեշմոբ Մրտեյան Անի հետ՝ հունիսի 1-ին

-Պղպջակատոն

-Այլընտրանքային սպունգանկարչություն,ավազանկարչություն

-ոտանավոր՝անցածի կրկնություն

Ղ.Աղայան, << Սագ>>

Սագիկ-մագիկ, իմ սիրունիկ,

Ես քեզ կտամ քաղցր կուտիկ,

Որ դու ուտես, շուտ մեծանաս,

Ուրախ ապրես, զվարճանաս:

Երբ մեծանաս, մեծ սագ դառնաս,

Ես կխնդրեմ իմ մայրիկին,

Որ նա ժողվե քո փետուրներ

Եվ ինձ համար շինե բարձեր:

Հեքիաթ ՝ ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ Հովհաննես Թումանյան

ԿԱՏՈւ Ղ.Աղայանյ

Կատուն եկավ,
Փիսի՜կ, փիսի՜կ,
Հազար նազով,
Ինչպես հարսիկ,
Դունչը սրբեց
Թաթիկներով,
Մազը սանդրեց
Չանչիկներով.
– Կատու, կատու,
Ե՞ր ես տրտում.
Թե՞ մկներն են
Հիմա արթուն:
Կատուն ասեց.
_ Միաո՜, միաո՜.
Այսինքն թե՝
_ Այո՛, այո՛:

Ա. Խնկոյան «Գիշեր»

gtnvac-eraz-32-300x231Իջնում է գիշեր
Սարերի ուսին,
Փայլում է վերից
Կաթնագույն լուսին:

Վերից նայում է
Երկինքը ուրախ,
Քնած է գյուղը

                                                                                                 Անհոգ ու խաղաղ

Նախագիծ 22.o5.2017-29.05.2017թթ.

08:30-09:00    առավոտյան ծես
09:30-10: 00   նախաճաշ
12:00-12:30    ճաշ                                                                                              13:00-15:00    քուն
15:30-16:00    հետճաշիկ

-սաների ընդունելությունը բակում

— խնամում ենք բույսերը

— ուրախ մարմնամարզություն

-այլընտրանքային նկարչություն՝ավազանկարչություն

-ոտանավոր՝անցածի կրկնություն

Ղ.Աղայան, << Սագ>>

Սագիկ-մագիկ, իմ սիրունիկ,

Ես քեզ կտամ քաղցր կուտիկ,

Որ դու ուտես, շուտ մեծանաս,

Ուրախ ապրես, զվարճանաս:

Երբ մեծանաս, մեծ սագ դառնաս,

Ես կխնդրեմ իմ մայրիկին,

Որ նա ժողվե քո փետուրներ

Եվ ինձ համար շինե բարձեր:

Հեքիաթ ՝ ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ Հովհաննես Թումանյան

ԿԱՏՈւ Ղ.Աղայանյ

Կատուն եկավ,
Փիսի՜կ, փիսի՜կ,
Հազար նազով,
Ինչպես հարսիկ,
Դունչը սրբեց
Թաթիկներով,
Մազը սանդրեց
Չանչիկներով.
– Կատու, կատու,
Ե՞ր ես տրտում.
Թե՞ մկներն են
Հիմա արթուն:
Կատուն ասեց.
_ Միաո՜, միաո՜.
Այսինքն թե՝
_ Այո՛, այո՛:

Ա. Խնկոյան «Գիշեր»

gtnvac-eraz-32-300x231Իջնում է գիշեր
Սարերի ուսին,
Փայլում է վերից
Կաթնագույն լուսին:

Վերից նայում է
Երկինքը ուրախ,
Քնած է գյուղը

                                                                                                 Անհոգ ու խաղաղ

Նախագիծ 15.05.2017-20.05.2017թթ

08:30-09:00    առավոտյան ծես
09:30-10: 00   նախաճաշ
12:00-12:30    ճաշ                                                                                              13:00-15:00    քուն
15:30-16:00    հետճաշիկ

-սաների ընդունելությունը բակում

— խնամում ենք բույսերը

— ուրախ մարմնամարզություն

-այլընտրանքային նկարչություն՝ավազանկարչություն

-ոտանավոր՝անցածի կրկնություն

Ղ.Աղայան, << Սագ>>

Սագիկ-մագիկ, իմ սիրունիկ,

Ես քեզ կտամ քաղցր կուտիկ,

Որ դու ուտես, շուտ մեծանաս,

Ուրախ ապրես, զվարճանաս:

Երբ մեծանաս, մեծ սագ դառնաս,

Ես կխնդրեմ իմ մայրիկին,

Որ նա ժողվե քո փետուրներ

Եվ ինձ համար շինե բարձեր:

երգ՝Փայտե ձիուկ

-բնագիտական փորձ՝ գունավոր կոնֆետներով

Աշխատանքային նախագիծ 27.02.2017-03.03.2017

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30- նախաճաշ
12:30-13:00- ճաշ
13:00-15:00- քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

 • Տնկում ենք ծաղիկներ մարտի 8-ի համար
 • «Անխելք մարդը» ռադիոնյութ
 • «Ես դրել եմ պարկի մեջ…» խաղ
 • Պատմում ենք մեր երազները
 • Թատրոնի բացումՀովհաննես Թումանյան
  «Անխելք մարդը»
  Ժամանակով մի աղքատ մարդ կար. որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, դարձյալ միևնույն աղքատն էր մնում։
  Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե՝ պետք է գնամ գտնեմ աստծուն, տեսնեմ ես երբ պետք է պրծնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։
  Ճանապարհին մի գայլ պատահեց.
  — Առաջ բարի, մարդ-ախպեր, ո՞ւր ես գնում,— հարցրեց գայլը։
  «Գնում եմ աստծու մոտ,— պատասխանեց աղքատը,— դարդ ունեմ ասելու»։
  — Դե որ գնաս աստծու մոտ,— խնդրեց գայլը,— ասա մի սոված գայլ կա, գիշեր-ցերեկ ման է գալիս սար ու ձոր, ուտելու բան չի գտնում, ասա՛ մինչև ե՞րբ պետք է սոված մնա. որ ստեղծել ես՝ ինչո՞ւ չես կերակուր հասցնում։
  «Լա՛վ»,— ասաց մարդն ու շարունակեց ճանապարհը։ Շատ գնաց թե քիչ, պատահեց մի սիրուն սոջկա։
  — Ո՞ւր ես գնում, ախպեր,— հարցրեց աղջիկը։
  «Գնում եմ աստծու մոտ»։
  — Երբ որ աստծուն տեսնես,— աղաչեց սիրուն աղջիկը,— ասա այսպիսի մի աղջիկ կա՝ ջահել, առողջ, հարուստ, բայց չի կարողանում ուրախանալ, բախտավոր զգալ իրան, ի՞նչ պիտի լինի նրա ճարը։
  «Կասեմ»,— խոստացավ ճամփորդն ու գնաց, պատահեց մի ծառի, որ թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։
  — Ո՞ւր ես գնում, ա՛յ ճամփորդ,— հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ աստծու մոտ»։
  — Դե կանգնի՛ր, մի երկու խոսք էլ ես ապսպրեմ,— խնդրեց չոր ծառը,— աստծուն, կասես, այս ի՞նչ բան է, բուսել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ-ձմեռ չոր եմ մնում, ե՞րբ պետք է ես էլ կանաչեմ։
  Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։
  Այնքան գնաց մինչև, գտավ աստծուն։ Մի բարձր ժայռի տակ, մեջքը ժայռին դեմ տված, ալևոր մարդու կերպարանքով նստած էր աստվածը։
  «Բարի օր»,— ասաց աղքատն ու կանգնեց աստծու առաջին։
  — Բարով եկար,— պատասխանեց աստված,— ի՞նչ ես ուզում։
  «Էն եմ ուզում, որ ամեն մարդի էլ հավասար աչքով մտիկ անես, մեկին ավար չանես, մյուսին խավար, ես այնքան եմ տանջվում, աշխատում եմ, էլ չեմ կարողանում կուշտ փորով հաց գտնեմ, իսկ շատերը, որ իմ կեսի չափ էլ չեն աշխատում, հարուստ ու հանգիստ ապրում են»։
  — Դե գնա, հիմի կհարստանաս, քո բախտը տվեցի, գնա վայելի՛ր,-ասաց աստված։
  «Էլ բան ունեմ ասելու, տե՛ր»,— ասաց աղքատն ու պատմեց սոված գայլի, սիրուն աղջկա ու չոր ծառի ապսպրանքը։
  Աստված բոլորի պատասխանը տվեց, և աղքատը շնորհակալություն արավ ու հեռացավ։
  Վերադարձին պատահեց չոր ծառին։
  — Ինձ համար ի՞նչ ասաց աստված — հարցրեց չոր ծառը։ «Ասաց, քո տակին ոսկի կա. մինչև այդ ոսկին չհանեն, որ արմատներդ հողին հասնի, դու չես կանաչիլ»,— պատմեց մարդը։
  — Էլ ո՞ւր ես գնում, արի՛ ոսկին հանիր էլի, համ քեզ օգուտ կլինի, համ ինձ, դու կհարստանաս, ես էլ կկանաչեմ։
  «Չէ՛, ես ժամանակ չունեմ, շտապում եմ,— պատասխանեց աղքատը,— աստված ինձ բախտ տվեց, ես շուտով պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ, վայելեմ»,— ասաց ու գնաց։
  Հետո սիրուն աղջիկը պատահեց ու ճամփորդի առաջը կտրեց.
  — Ի՞նչ լուր բերիր ինձ համար։
  «Աստված ասաց՝ դու պիտի քեզ համար մի մտերիմ կյանքի ընկեր գտնես, այն ժամանակ էլ տխուր չես լինիլ, ուրախ ու երջանիկ կլինես»։
  — Դե որ այդպես է, արի՛ դու եղիր իմ կյանքի մտերիմ ընկերը,— թախանձեց աղջիկը ճամփորդին։
  «Չէ՛, ես քեզ ընկերակցելու ժամանակ չունեմ, աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ, վայելեմ»,— ասաց աղքատն ու հեռացավ։
  Ճանապարհին սպասում էր սոված գայլը, հեռվից հենց որ տեսավ ճամփորդին, վազեց առաջը կտրեց։
  — Հը, աստված ի՞նչ ասաց։
  «Ախպեր, աստծու մոտ գնալիս քեզանից հետո մի սիրուն աղջիկ ու մի չոր ծառ էլ պատահեցին, աղջիկն ապսպրեց, թե ինչու ինքը չի կարողանում ուրախանալ, ծառն էլ թե՝ ինչո՞ւ է գարուն, ամառ չոր։ Աստծուն պատմեցի, ասաց՝ աղջկանն ասա իրան համար մի կյանքի ընկեր գտնի՝ կբախտավորվի, ծառին էլ ասա, քո տակին ոսկի կա, պետք է այդ ոսկին հանեն, արմատներդ հողին հասնեն, որ կանաչես։ Եկա իրանց պատմեցի աստծու խոսքերը, ծառն ասաց, դե արի, հանիր ոսկին տար, աղջիկն էլ թե՝ ես հենց քեզ եմ ընտրում ինձ ընկեր։ Ասացի, չէ՛, ախպեր, չեմ կարող, աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ, վայելեմ»։
  — Իսկ ինձ համար ի՞նչ ասաց աստված,— հարցրեց սոված գայլը։
  «Քեզ համար էլ ասաց՝ սոված ման կգաս՝ մինչև մի անխելք մարդ կգտնես, կուտես, կկշտանաս»։
  — Էլ քեզանից անխելք մարդ ո՞րտեղից գտնեմ, որ ուտեմ,— ասաց գայլն ու կերավ անխելք աղքատին։

Աշխատանքային նախագիծ 20.02.2017-24.02.2017

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30- նախաճաշ
12:30-13:00- ճաշ
13:00-15:00- քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

Բլբլում են Թումանյան պապի մասին
Նկարում ենք մատնահետքերով
Ծանոթանում ենք երկրաչափական մարմիններին
Բնագիտական փորձ

Հովհաննես Թումանյան
«Ծիտիտկի օրորքը»
Կախված է ճյուղքից ճոճը ծիտիկի.
Փչի՛, հովիկ, փչի՛,
Ճոճն օրորվի, տանի բերի
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։
Ծիտիկը անուշ երազ է տեսնում.
Փչի՛, հովիկ, փչի՛,
Ճոճն օրորվի, տանի բերի.
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։
Բայց տես, ծիտիկը քնից չզարթնի.
Կամա՛ց փչի, կամա՛ց,
Ճոճն էլ զգույշ տանի բերի,
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։

Հովհաննես Թումանյան
«Փիսոն»
Փիսոն, փիսոն մլավան,
Թավրիզ թողեց, փախավ Վան,
Լեզուն թաթխան, երկար պոչ,

Ինչ որ ուզեց, ասին՝ ո՛չ։
Փիսոն գնաց գողեգող,
Փորը դատարկ, սիրտը դող,
Դունչը մեկնեց կովկիթին,
Շերեփն իջավ ճակատին։

Աշխատանքային նախագիծ 06-02-2017_10-02-2017

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30- նախաճաշ
12:30-13:00- ճաշ
13:00-15:00- քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

-Բանաստեղծություններ
-Երգ ու պար
-Սպունգանկարչություն
-Պատրաստվում ենք թատերական ներկայացման
— Պատրաստում ենք ղափամա

Հովհաննես Թումանյան
Ծիտիտկի օրորքը
Կախված է ճյուղքից ճոճը ծիտիկի.
Փչի՛, հովիկ, փչի՛,
Ճոճն օրորվի, տանի բերի
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։
Ծիտիկը անուշ երազ է տեսնում.
Փչի՛, հովիկ, փչի՛,
Ճոճն օրորվի, տանի բերի.
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։
Բայց տես, ծիտիկը քնից չզարթնի.
Կամա՛ց փչի, կամա՛ց,
Ճոճն էլ զգույշ տանի բերի,
Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։

Աշխատանքային նախագիծ 30.01.2017_03.02.2017

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30- նախաճաշ
12:30-13:00- ճաշ
13:00-15:00- քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

Կրկնում ենք մեր բանաստեղծությունները
Մաթեմատիկա (3 լեզուներով)
Նկարչություն
Մարմնամարզություն
Շուտասելուկներ

Աշխատանքային նախագիծ 09.01.2017_13.01.2017

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30-   նախաճաշ
12:30-13:00-    ճաշ
13:00-15:00-  քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

Զրուցում ենք մեր Ամանորի և նվերների մասին:
Կրկնում ենք մեր բանաստեղծությունները
Մաթեմատիկա (3 լեզուներով)
Նկարչություն
Մարմնամարզություն

Ղազարոս Աղայան «Լուսաբաց»
-Ծուղրուղո~ւ,
Աքլորը զիլ կանչեց թառին:
_Ճիկ-ճիկ, Ճիկ-ճիկ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Կանչեց ծեգին երկրորդ բերան:
_Հո-հո~, հո-հո~,
Նախիրն արդեն հանդը տարան:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Լույսը բացվեց երրորդ կանչին:
_Վույ, վույ, վույ, վո՜ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին:

Աթաբեկ Խնկոյան «Եղևնի»
Գունատ աշուն է, էլ չկա թռչուն,
Քամու թևերին տերևն է թռչում:
Միայն եղևնին, այնտեղ, խոր հովտում
Կանաչ է հագել, աշնան դեմ ժպտում:

Աթաբեկ Խնկոյան «Նկարիչ»
Օյ, օյ, օյ, բուք-բորան
Եկավ ծածկեց պատուհան։
Նկարիչ է, նկարիչ,
Ոչ ձեռք ունի, ոչ գրիչ,
Ոչ ներկ ունի և ոչ տուփ,
Նկարում է ծառ ու թուփ.
Ծաղկենկար է անում,
Ապակու վրա նկարում։
Այ, էդպես է բուք-բորան,
Կուզե՞ս տեսնել դու նրան։
Թե տղա ես, դուրս գնա,
Քիթդ այնտեղ կմնա։

Աշխատանքային նախագիծ 05.12.2016-09.12.2016

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30-   նախաճաշ
12:30-13:00-    ճաշ
13:00-15:00-  քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ

. Այլընտրանքային փրփրանկարչություն
. Պատրաստվում ենք ամանորին (խաղալիքներ)
Բանաստեղծուփյուններ (ձմեռային)
Մաթեմատիկա
. Խաղեր
. Մարմնամարզություն

Ղազարոս Աղայան «Լուսաբաց»
-Ծուղրուղո~ւ,
Աքլորը զիլ կանչեց թառին:
_Ճիկ-ճիկ, Ճիկ-ճիկ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Կանչեց ծեգին երկրորդ բերան:
_Հո-հո~, հո-հո~,
Նախիրն արդեն հանդը տարան:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Լույսը բացվեց երրորդ կանչին:
_Վույ, վույ, վույ, վո՜ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին:

Աթաբեկ Խնկոյան «Եղևնի»
Գունատ աշուն է, էլ չկա թռչուն,
Քամու թևերին տերևն է թռչում:
Միայն եղևնին, այնտեղ, խոր հովտում
Կանաչ է հագել, աշնան դեմ ժպտում:

Աթաբեկ Խնկոյան «Նկարիչ»
Օյ, օյ, օյ, բուք-բորան
Եկավ ծածկեց պատուհան։
Նկարիչ է, նկարիչ,
Ոչ ձեռք ունի, ոչ գրիչ,
Ոչ ներկ ունի և ոչ տուփ,
Նկարում է ծառ ու թուփ.
Ծաղկենկար է անում,
Ապակու վրա նկարում։
Այ, էդպես է բուք-բորան,
Կուզե՞ս տեսնել դու նրան։
Թե տղա ես, դուրս գնա,
Քիթդ այնտեղ կմնա։

 

Երգեր-   «Տոնածառ ջան տոնածառ», «Փաթ-փաթ փաթիլներ», «Փափուռի»
Խաղեր- «Աղջիկ փախցնոցի» , «Թաշկինակ»

Աշխատանքային նախագիծ 28.11.2016_02.12.2016

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30-   նախաճաշ
12:30-13:00-    ճաշ
13:00-15:00-  քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ
Ղազարոս Աղայան «Լուսաբաց»
-Ծուղրուղո~ւ,
Աքլորը զիլ կանչեց թառին:
_Ճիկ-ճիկ, Ճիկ-ճիկ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Կանչեց ծեգին երկրորդ բերան:
_Հո-հո~, հո-հո~,
Նախիրն արդեն հանդը տարան:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Լույսը բացվեց երրորդ կանչին:
_Վույ, վույ, վույ, վո՜ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին:

Աթաբեկ Խնկոյան «Եղևնի»
Գունատ աշուն է, էլ չկա թռչուն,
Քամու թևերին տերևն է թռչում:
Միայն եղևնին, այնտեղ, խոր հովտում
Կանաչ է հագել, աշնան դեմ ժպտում:

Երգեր-   «Տոնածառ ջան տոնածառ», «Փաթ-փաթ փաթիլներ», «Փափուռի»
Խաղեր- «Աղջիկ փախցնոցի» , «Թաշկինակ»

_Մաթեմատիկա
_Շուտասելուկներ
_Նկարչություն
_Երգ, պար
_Բն. փորձ

Աշխատանքային նախագիծ 28.11.2016_02.12.2016

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30-   նախաճաշ
12:30-13:00-    ճաշ
13:00-15:00-  քուն
15:30-16:00- հետճաշիկ
Ղազարոս Աղայան «Լուսաբաց»
-Ծուղրուղո~ւ,
Աքլորը զիլ կանչեց թառին:
_Ճիկ-ճիկ, Ճիկ-ճիկ,
Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Կանչեց ծեգին երկրորդ բերան:
_Հո-հո~, հո-հո~,
Նախիրն արդեն հանդը տարան:
_Ծուղրուղո՜ւ,
Լույսը բացվեց երրորդ կանչին:
_Վույ, վույ, վույ, վո՜ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին:

Աթաբեկ Խնկոյան «Եղևնի»
Գունատ աշուն է, էլ չկա թռչուն,
Քամու թևերին տերևն է թռչում:
Միայն եղևնին, այնտեղ, խոր հովտում
Կանաչ է հագել, աշնան դեմ ժպտում:

Երգեր-   «Տոնածառ ջան տոնածառ», «Փաթ-փաթ փաթիլներ», «Փափուռի»
Խաղեր- «Աղջիկ փախցնոցի» , «Թաշկինակ»

_Մաթեմատիկա
_Շուտասելուկներ
_Նկարչություն
_Երգ, պար
_Բն. փորձ

Աշխատանքային նախագիծ 07.11.2016-11.11.2016թ.

Картинки по запросу շունն ու կատուն

09:00-09:50    Առավոտյան ծես
10:00-10: 30   նախաճաշ
12:30-13:00    ճաշ

13:00-15:00 քուն
15:30-16:00      հետճաշիկ

Շաբաթվա երգ՝Փափուռի

Շաբաթվա  խաղ՝  մարմնի լեզու , մնջախաղ, ոտնախաղ:

Մուլտֆիլմ _Հ.Թումանյան<< Շունն ու կատուն>>

Մարզվում ենք ամեն օր

Թելով այլընտրանքային նկարչություն

Հաշիվ  1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

Ներքին բակի և խմբասենյակի խնամք

Հ.Թումանյան <<Շունն  ու կատուն>>

Աշխատանքային նախագիծ 24.10.2016_28.10.2016.

09:00- 09:50 Առավոտյան ծես, մարմնամարզություն
10:00-10: 30   նախաճաշ
12:30-13:00    ճաշ
13:00-15:00 քուն
15:30-16:00      հետճաշիկ

_ Գունավոր խմորներ
_ Փորագրություն (թաթիկներ)
_ Այլընտրանքային նկարչություն (մրգերով և գուաշով)
_ Խաղեր
_ Կենդանիների ձայներ

Թթուդրիկի ծես

Աթաբեկ խնկոյան «Մեղու»
Պըզզան, պըզզան,
Պըզպըզան,
Պստիկ մեղու տըզտըզան,
Դաշտ ու հովիտ կշրջես,
Բարձր սարեր կթռչես,
Սուսան սմբուլ կծծես
Ու ոտքերով թավամազ
Փոշի առած՝ տուն կգաս:

Լուսին
Լուսին, լուսին,
Լուսերես,
Ինչքան, ինչքան կլոր ես,
Լույս ես տալիս գիշերով,
Քո կարմրիկ  թշերով:

Հովհաննես Թումանյան
ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ

Լինում է, չի լինում՝ մի պառավ։ Էս պառավն իր էծը կթում է, կաթը վեր է դնում, գնում է ցախ ու փետ բերի, որ կրակ անի, կաթն եփի:
Մի աղվես գալիս է, գլուխը կոխում կաթի ամանը, կաթն ուտում.
Պառավը վրա է հասնում, ցաքատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։
Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում է ու էսպես խնդրում.
— Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Պառավն ասում է.
— Դե գնա իմ կաթը բեր։
Աղվեսը գնում է կովի մոտ։
— Կովիկ, կովիկ, կա՛թ տուր ինձ, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Կովն ասում է.
— Դե գնա ինձ համար խոտ բեր։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։
— Արտիկ, արտիկ, խո՛տ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։ Արտն ասում է.
— Դե գնա ինձ համար ջուր բեր։
Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։
— Աղբյուր, աղբյուր, ջո՛ւր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Աղբյուրն ասում է.
— Դե գնա կուժ բեր։
Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։
— Աղջի՛կ, աղջիկ, կուժդ տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներ՛իս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Աղջիկն ասում է.
— Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար։
Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։
— Չարչի, չարչի, ուլո՛ւնք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Չարչին ասում է.
— Դե գնա ինձ համար ձու բեր։
Աղվեսը գնում է հավի մոտ։
— Հավիկ, հավիկ, ձու-ձու տուր, ձու-ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա. կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ շուր տա. ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա. խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա. կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Հավն ասում է.
— Դե գնա ինձ համար կուտ բեր։
Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։
— Կալվոր, կալվոր, կո՛ւտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ. հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա. կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։
Կալվորի մեղքը գալիս է. մի բուռ կուտ է տալիս։ Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պառավին, պառավը պոչը տալիս է իրեն, կցում է, կցմցո՛ւմ, վազում է գնում, իր ընկերներին հասնում։

Նախագիծ 17.10.16թ.-21.10.16թ.

716.jpg

09:00-09:50    առավոտյան ծես
10:00-10: 30   նախաճաշImage result for foto pcholki
12:30-13:00    ճաշ

13:00-15:00 քուն
15:30-16:00      հետճաշիկ

Շաբաթվա խաղոտանավոր

Աթաբեկ Խնկոյան«Մեղու»

Պըզզան, պըզզան,
Պըզպըզան,
Պստիկ մեղու տըզտըզան,
Դաշտ ու հովիտ կշրջես,
Բարձր սարեր կթռչես,
Սուսան սմբուլ կծծես
Ու ոտքերով թավամազ
Փոշի առած՝ տուն կգաս:

Լուսին
Լուսին, լուսին,
Լուսերես,
Ինչքան, ինչքան կլոր ես,
Լույս ես տալիս գիշերով,
Քո կարմրիկ  թշերով:

Հ. Թումանյան «Ծիտը»

Լինում է, չի լինում մի ծիտ:
Մի անգամ էս ծտի ոտը փուշ է մտնում: Դես է թռչում, դեն է թռչում, տեսնում է՝ մի պառավ փետի է ման գալի, թոնիր վառի, հաց թխի: Ասում է՝
-Նանի ջան, նանի, ոտիս փուշը հանի, թոնիրդ վառի, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Պառավը փուշը հանում է, թոնիրը վառում:
Ծիտը գնում է, ետ գալի, թե՝ փուշը ետ տուր ինձ:
Պառավն ասում է.
-Փուշը թոնիրն եմ գցել:
Ծիտը կանգնում է, թե՝
-Իմ փուշը ետ տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, լոշիկդ առնեմ, դուրս թռչեմ:
Պառավը մի լոշ է տալի: Ծիտը լոշն առնում է թռչում:
Գնում է տեսնում՝ մի հովիվ անհաց կաթն է ուտում: Ասում է.
-Հովիվ ախպեր, կաթն ինչո՞ւ ես անհաց ուտում: Ա’յ, լոշը ա’ռ, կաթնի մեջ բրդի’, կե’ր, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Գնում է, ետ է գալի, թե՝ լոշս տուր:
Հովիվն ասում է.
-Կերա:
-Չէ,-ասում է,- իմ լոշը տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, գառնիկդ առնեմ դուրս թռչեմ:
Հովիվը ճարահատած մի գառն է տալի: Առնում է թռչում:
Գնում է տեսնում՝ մի տեղ հարսանիք են անում, մսացու չունեն, որ մորթեն:
Ասում է. -Ի՞նչ եք մոլորել: Ա’յ, իմ գառն առեք, մորթեցեք, քեֆ արեք: Ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Գնում է, ետ գալի, թե՝ իմ գառը տվեք:
Ասում են.- Մորթել ենք կերել, որտեղի՞ց տանք:
Սա կանգնում է, թե՝ չէ, իմ գառը տալիս եք՝ տվեք, թե չէ՝ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, հարսին առնեմ, դուրս թռչեմ:
Ու հարսին առնում է թռչում:
Գնում է, գնում. գնում է տեսնում՝ մի աշուղ մի ճամփով գնում է:
Ասում է.- Աշուղ ախպեր, առ էս հարսին պահի քեզ մոտ: Ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Գնում է, ետ գալի աշուղի առաջը կտրում, թե՝ իմ հարսը ինձ տուր:
Աշուղը ասում է.- Հարսը գնաց իրենց տուն:
Սա թե՝ չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ՝ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, սազիկդ առնեմ դուրս թռչեմ:
Աշուղը սազը տալիս է իրեն:
Սազն առնում է, ուսը գցում, թռչում, մի տեղ նստում է, սկսում ածել ու ճտվտալով երգել.
Ծընգլը, մընգլը,
Փուշիկ տվի, լոշիկ առա,
Լոշիկ տվի, գառնիկ առա,
Գառնիկ տվի, հարսիկ առա,
Հարսիկ տվի, սազիկ առա,
Սազիկ առա, աշուղ դառա,
Ծընգլը, մընգլը,
Ծիվ, ծիվ:
Մեկ էլ հանկարծ սազը վեր ընկավ ջարդվեց, ծիտը թռավ գնաց, հեքիաթն էլ վերջացավ:

Շաբաթվա երգը՝

Ջաղացի երգ

Քուրիկ  Զիզի

Հեփ-հոփ

Ուրախ մարմնամարզություն

Մուլտֆիլմ՝ Կախարդական լավաշ

Ալրանկարչություն

Ծես՝լավաշթխիկ

Աշխատանքային նախագիծ 10.10.16թ.-14.10.16թ.

09:00-09:50    Առավոտյան ծեսImage result for foto pcholki
10:00-10: 30   նախաճաշImage result for foto pcholki
12:30-13:00    ճաշ

13:00-15:00 քուն
15:30-16:00      հետճաշիկ

Շաբաթվա խաղոտանավոր

Աթաբեկ Խնկոյան«Մեղու»

Պըզզան, պըզզան,
Պըզպըզան,
Պստիկ մեղու տըզտըզան,
Դաշտ ու հովիտ կշրջես,
Բարձր սարեր կթռչես,
Սուսան սմբուլ կծծես
Ու ոտքերով թավամազ
Փոշի առած՝ տուն կգաս:

Լուսին
Լուսին, լուսին,
Լուսերես,
Ինչքան, ինչքան կլոր ես,
Լույս ես տալիս գիշերով,
Քո կարմրիկ  թշերով:

Հ. Թումանյան «Ծիտը»

Լինում է, չի լինում մի ծիտ:
Մի անգամ էս ծտի ոտը փուշ է մտնում: Դես է թռչում, դեն է թռչում, տեսնում է՝ մի պառավ փետի է ման գալի, թոնիր վառի, հաց թխի: Ասում է՝
-Նանի ջան, նանի, ոտիս փուշը հանի, թոնիրդ վառի, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Պառավը փուշը հանում է, թոնիրը վառում:
Ծիտը գնում է, ետ գալի, թե՝ փուշը ետ տուր ինձ:
Պառավն ասում է.
-Փուշը թոնիրն եմ գցել:
Ծիտը կանգնում է, թե՝
-Իմ փուշը ետ տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, լոշիկդ առնեմ, դուրս թռչեմ:
Պառավը մի լոշ է տալի: Ծիտը լոշն առնում է թռչում:
Գնում է տեսնում՝ մի հովիվ անհաց կաթն է ուտում: Ասում է.
-Հովիվ ախպեր, կաթն ինչո՞ւ ես անհաց ուտում: Ա’յ, լոշը ա’ռ, կաթնի մեջ բրդի’, կե’ր, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Գնում է, ետ է գալի, թե՝ լոշս տուր:
Հովիվն ասում է.
-Կերա:
-Չէ,-ասում է,- իմ լոշը տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, գառնիկդ առնեմ դուրս թռչեմ:
Հովիվը ճարահատած մի գառն է տալի: Առնում է թռչում:
Գնում է տեսնում՝ մի տեղ հարսանիք են անում, մսացու չունեն, որ մորթեն:
Ասում է. -Ի՞նչ եք մոլորել: Ա’յ, իմ գառն առեք, մորթեցեք, քեֆ արեք: Ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Գնում է, ետ գալի, թե՝ իմ գառը տվեք:
Ասում են.- Մորթել ենք կերել, որտեղի՞ց տանք:
Սա կանգնում է, թե՝ չէ, իմ գառը տալիս եք՝ տվեք, թե չէ՝ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, հարսին առնեմ, դուրս թռչեմ:
Ու հարսին առնում է թռչում:
Գնում է, գնում. գնում է տեսնում՝ մի աշուղ մի ճամփով գնում է:
Ասում է.- Աշուղ ախպեր, առ էս հարսին պահի քեզ մոտ: Ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
Գնում է, ետ գալի աշուղի առաջը կտրում, թե՝ իմ հարսը ինձ տուր:
Աշուղը ասում է.- Հարսը գնաց իրենց տուն:
Սա թե՝ չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ՝ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, սազիկդ առնեմ դուրս թռչեմ:
Աշուղը սազը տալիս է իրեն:
Սազն առնում է, ուսը գցում, թռչում, մի տեղ նստում է, սկսում ածել ու ճտվտալով երգել.
Ծընգլը, մընգլը,
Փուշիկ տվի, լոշիկ առա,
Լոշիկ տվի, գառնիկ առա,
Գառնիկ տվի, հարսիկ առա,
Հարսիկ տվի, սազիկ առա,
Սազիկ առա, աշուղ դառա,
Ծընգլը, մընգլը,
Ծիվ, ծիվ:
Մեկ էլ հանկարծ սազը վեր ընկավ ջարդվեց, ծիտը թռավ գնաց, հեքիաթն էլ վերջացավ:

Շաբաթվա երգը՝

Ջաղացի երգ

Քուրիկ  Զիզի

Ուրախ մարմնամարզություն

Հաշիվ  1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

Այլընտրանքային  նկարչություն  բրինձով

Նախագիծ 13.09.16թ.-16.09.16թ.

09:00-09:50    Առավոտյան ծես
10:30-11:00    նախաճաշ
12:30-13:00    ճաշ
15:30-16:00      հետճաշիկ

Շաբաթվա խաղ—բանաստեղծություն՝ «Աղվես գնաց մտավ ջաղաց»

Աղվես գընաց մընաց ջաղաց,

Թաթեր վերուց, մի բոլ խաղաց:

Վա՛յ, իմ չալիկ, չալմալալիկ,

Խոր-խորոտիկ, չալմատոտիկ,

Տըմբըլաճակատ, տըռճիկ-մըռճիկ,

Փափլիկ ճըտեր, վու՛յ, վու՛յ,

Ձի կերցուցի անուշ կուտիկ, վու՛յ, վու՛յ:

Աղվես կասի՝ իմ տեղ նեղ ի,

Հավու ճըտեր փորուս դեղ ի:

Աղվես նըստեր դարու գըլխուն,

Աչքեր գըցեր չաղ վառըկուն:

Աղվես եկավ լանջիկ-մանջիկ,

Ոտներ վազան, կարճիկ-կարճիկ:

 

Շաբաթվա հեքիաթը՝ «Պոչատ Աղվեսը»Հ. Թումանյան

Շաբաթվա երգը՝ «Աղվես գնաց մտավ ջաղաց »

Մուլտֆիլմի դիտում ՝« Աղվես Լյոշան օգնում է պինգվինին» զարգացնող մուլտֆիլմ

Պատրաստում ենք աղվեսի դիմակներ

Մարզվում ենք ամեն օր

Ուրախ մարմնամարզություն

Հաշիվ  1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն լողավազանում

Ներքին բակի և խմբասենյակի բարեկարգում

Նախագիծ 05.09.16թ.-09.09.16թ

09:00-09:50    Առավոտյան ծես
10:30-11:00    նախաճաշ
12:30-13:00    ճաշ
15:30-16:00      հետճաշիկ

Շաբաթվա խաղոտանավորը՝ «Աղվես»

Կենդանի է վայրենի,

Քնքուշ ու թանկ մորթ ունի,

Ինքը ագահ, խորամանկ,

Բույնը ունի հազար ծակ:

Շաբաթվա հեքիաթը՝ «Պոչատ Աղվեսը»Հ. Թումանյան

Շաբաթվա երգը՝ «Աղվես գնաց մտավ ջաղաց »

Մուլտֆիլմի դիտում ՝ «Աղվեսն ու գայլը»

Պատրաստում ենք փազլ «Աղվես»

Պատրաստում ենք աղվեսի դիմակներ

Մարզվում ենք ամեն օր

Ուրախ մարմնամարզություն

Հաշիվ  1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն լողավազանում

Ներքին բակի և խմբասենյակի բարեկարգում

Նախագիծ 01.08.2016-05.08.2016

09:00-09:50    Առավոտյան ծես՝հեծանիվ,նախավարժանք,լող
10:30-11:00    նախաճաշ
12:30-13:00    ճաշ
15:30-16:00      հետճաշիկ

Փրփրագունատոն

 խաղ- բանաստեղծություն-Ծափխաղեր

Ծափիկ, ծափիկ, ծափլատիկ,
Չալ խնձորիկ, փշատիկ,
Ծալիկ, մալիկ, ծուռ աքլորիկ,
Ծկլակտուց, ծկլամերիկ,
Կուտ ուտի, կուտման ուտի,
Ծակ շերեփով ծիկրակ անի:

9.11.15 — 13.11.15 նախագիծ

Շաբաթվա խաղ-ոտանավորը՝  ԱՄՊՆ ՈՒ ՍԱՐԸ

Շաբաթվա երգը՝ Բաղը քաղինք
Շաբաթվա հեքիաթը՝ Շփոթպապը

Լավաշթխիկ

Մարզվում ենք ամեն օր

Հաշիվ 1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

Գույների շաբաթ-ինչ տեսնում ենք,գույնը ասում ենք

Երկաթյա խցաններով շրխկան ենք պատրաստում

ԱՄՊՆ ՈՒ ՍԱՐԸ

Ամպը եկավ նստեց սարին,
Նստեց սարի սուր կատարին։
— Լըսի՛, պապի՛, ասավ նրան,
Լավ օրերըդ անցան, կորան.
Խիստ սոսկալի
Ցուրտ է գալի։
Ասավ, գնաց։
Սարը կամաց
Մտավ սիպտակ
Վերմակի տակ։

Բաղը քաղինք

Բաղը քաղինք, խաղողը տարանք,
Չարազը, չարազը,
Ճառթեք, տըղներ, մաճառ խըմենք,
Ավազը, ավազը:
Խաղողը ճառթենք, կարմիր շիրան
Չըռչըռա, չըռչըռա,
Լըցնենք կարասն, էփի, թափի,
Վըռվըռա, վըռվըռա:
Դե՛. Ճառթի, հա, դե՛. Ճառթի, հա,
Կըրընկի, կըրընկի,
Չըփչըփացրու, փըռռա, խաղա
Տըրընգի, տըրընգի:

Շփոթպապը
Կար-չկար մի աղջիկ  կար:  Նրա անունը Դեղին Գլխարկ էր:
_Չէ՜, ԿարմիրԳլխարկ…
_Հա՛, ճիշտ որ, Կարմիր Գլխարկ: Մի անգամ մայրը կանչում է նրան և ասում.
_ Կանաչ գլխարկ…
_Դե չէ՛, պապի՛կ, կարմի՜ր, կարմի՛ր գլխարկ:
_Վա՜յ, հա, Կարմիր…  Գնա, խնդրում եմ, հորաքրոջդ տուն և կարտոֆիլի կճեպներ  տար նրան:
_Չէ` Գնա տատիկի տուն և կարկանդակներ տար նրան:
_Դե լավ: Աղջիկը գնում է, գնում, հասնում է անտառ, իսկ այնտեղ նրա դեմն է դուրս գալիս ընձուղտը:
_Է՜… պապիկ, դու ամեն ինչ խառնեցիր: Նրա դեմ գայլն է դուրս գալիս,  ոչ թե ընձուղտը: Անտառում ինչպե՞ս կարող է ընձուղտ լինել:
_Ճիշտ ես ասում, թոռնի՛կս: Աղջիկը հանդիպում  է գայլին: Այսպես, ուրեմն, գայլը հարցնում է աղջկան՝ վեց անգամ ութն ի՞նչ կանի:
_Ո՛չ, պապի՛կ, գայլը հարցնում է Կարմիր գլխարկին.
_ Ո՞ւր ես գնում, Կարմիր գլխարկ
_Դու ճիշտ ես, թոռնի’կս: Իսկ սև գլխարկը պատասխանում է.
_Նա Կար-մի՛ր գըլ-խարկն է, Կարմի՛ր գլխարկը… Կար-միր…
_Դե հա, էլի, կարմիր: Իսկ նա պատասխանում է.
_ Ես գնում եմ շուկա՝ տոմատի հյութ գնելու:
_Չէ՛, բոլորովի՛ն էլ այդպես չէ…  Ես գնում եմ տատիկիս  մոտ: Նա հիվանդ է ու մենակ: Միայն թե մոլորվեցի անտառում…
_Ճիշտ է: Եվ այստեղ ձի է նստում…
_Ի՞նչ ձի: Գայլ էր, չէ՞:
_Իհակե, գայլ էր: Դե հա,  գայլն ասում է.
_Նստի՛ր հինգ համարի տրամվայը և գնա մինչև Գուոմո հրապարակը: Երբ դուրս կգաս հրապարակ, թեքվի՛ր աջ և դուրս կգաս ուղիղ երեքաստիճանոց սանդուղքի մոտ: Այնտեղ գետնին ընկած է մի սոլդո: Աստիճաններին ձեռք մի տուր, իսկ սոլդոն վերցրո՛ւ և պաղպաղակ գնի՛ր:
_Պապի՛կ, դո ւ հեքիաթ պատմել չգիտես, ամեն ինչ խառնեցիր իրար, շփոթեցիր: Դու իսկական Շփոթ-պապ ես: Իսկ պաղպաղակ դու, մեկ է, առ ինձ համար:
_Համաձայն եմ. Ահա քեզ մի սոլդո. շուտ վազի՛ր, գնի՛ր քեզ համար համով, սառը պաղպաղակ…
Շնորհակալ եմ, պապի՛կ… շնոր-հա-կալ եմ…

Նախագիծ 19.10.2015-23.10.2015

Նախագիծ 19.10.2015-23.10.2015

Շաբաթվա խաղ-ոտանավորը՝  «Բկլիկ ձկնիկ»

Շաբաթվա երգը՝ «Փայտե ձիուկ»
Շաբաթվա հեքիաթը՝«Ճպուռն ու մրջյունը»

Հինգշաբթի-Ուսումնական ճամփորդություն- Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն

Մարզվում ենք ամեն օր

Հաշիվ 1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

Այլընտրանքային նկարչություն-

Անցածի կրկնություն «Աշուն»

Երգ-խաղ- «Ծափիկ -ծափիկ ծիրանի»

Բկլիկ ձկնիկ
Ձկնիկ, լո՜ղ տուր, լո՛ղ արա,
Դրսի որսը թող արա.
Իջի՛ր ջրի հատակը,
Մինչև անցնի վտանգը:
Տե՜ս, փորձանք կա քո գլխին,
Մի լավ մտիկ երեխին.
Որդ է խփել իր կարթին
Չմոտենաս էդ որդին:
Ինձ չլսեց շեկլիկը,
Ինձ չլսեց բկլիկը,
Հո՛պ, կուլ տվեց նա որդը,
Կարթը մնաց կոկորդը:

DSCF0911

Նախագիծ  05.10 — 09.10-2015

Շաբաթվա խաղ-ոտանավորը՝ Քամին

Շաբաթվա երգը՝«Փափուռի»
Շաբաթվա հեքիաթը՝ «Ծիտը»

Մարզվում ենք ամեն օր

Հաշիվ 1-10 հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

Այլընտրանքային նկարչություն-նկարում ենք փուչիկով

Անցածի կրկնություն  «Աքաղաղն ու կտուրը» , «Շունը»

Երգ-խաղ «Ջան, ջան, ջան աշուն է»

Մուլտֆիլմ  « Լինում է,չի լինում մի արքայադուստր»

 «Բնության դասեր Բու տատիկի հետ»

Ազատ գործունեություն

Պատրաստում ենք փոխինձ

Այսօր պատրաստեցինք փոխինձ։ Պարզ է ՝ մենք առանց մեծի օգնության չէինք կարող պատրաստել, ուստի մեզ հյուր էր եկել Էվայի տատիկը։ Մեզ համար շատ համեղ փոխինձ պատրաստեց, մենք էլ նրան նվիրեցինք մեր ուրախ երգը։